Kredyt inwestycyjny – przeznaczenie i rodzaje

Nie mając funduszy jako przedsiębiorstwo, możemy posiłkować się kredytem inwestycyjnym. Kredyt inwestycyjny – jest to kredyt, który bierzemy w banku i jest on przeznaczony na finansowanie naszych indywidualnych przedsięwzięć, których celem ma być powiększenie naszego majątku (tzw. majątek trwały). Środki, które uzyskamy na jego podstawie mogą finansować inwestycje takie jak:
a) inwestycje materialne czyli zakup środków trwałych (samochody, maszyny, urządzenia) lub budowę, rozbudowę czy modernizacje obiektów gospodarczych
b) inwestycje niematerialne czyli zakup papierów wartościowych
c) inwestycje finansowe czyli zakup akcji lub udziałów

Aby otrzymać ten rodzaj kredytu należy u dokumentować: słuszność inwestycji, efektywność ekonomiczną, przewidywane zyski, dobrze przygotowane kosztorysy, plany i inne kalkulacje, amortyzacje gwarancji bankowej.

Banki oferują kredyty inwestycyjne w 3 rodzajach:
a) kredyty dotyczące zakupu lub budowę obiektów rolnych i przemysłowych
b) kredyty dotyczące restrukturyzacji, które są przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy struktury gospodarczej przedsiębiorstwa (ma to na celu przywrócenie równowagi)
c) kredyty na wyposażenie, których celem jest kupno lub modernizacja sprzętu, nabywanie lub budowanie majątku trwałego ( głównie są to kredyty krótko i średnioterminowe)
Kredyt taki jest udzielany na finansowanie określonej transakcji lub, bądź w formie linii kredytowej ( bez terminów i kwot wykorzystania transz – nie jest to sprecyzowane).
Kredyt ten udzielany jest na dłuższe okresy, ale spłacić go można na 2 sposoby :
a) raty annuitetowe ( raty spłat przez okres wykorzystania)
b) wysokość raty, które spłacamy jest stała, natomiast zmniejsza się ilość odsetek

Jak widać, nie jest to kredyt na dowolny cel jakim jest w przedsiębiorstwie kredyt obrotowy. Należy rozróżniać kredyt inwestycyjny od obrotowego przy poszukiwaniu kredytu dla firmy.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.